Mantra for stress relief and anxiety ॐ MAHAMRITYUNJAYA Mantra 2019

Mantra for stress relief and anxiety ॐ MAHAMRITYUNJAYA Mantra 2019

Mrithyor Mukshiya MamrithaathOm Thryambhakam Om Thryambhakam Yajamahe Sugandhim Pushtivardhanam Urvarukamiva Bandhanaan Mrithyor Mukshiya Mamrithaath Om Thryambhakam Yajamahe Sugandhim Pushtivardhanam Urvarukamiva Bandhanaan Mrtyormukssiiya Maamrtaat